Wat zou je willen voorspellen?

Als organisatie wil je graag wat doen met je data en dat is logisch, maar het verzamelen alleen is niet voldoende, je wilt problemen op kunnen lossen, je wilt kunnen voorspellen.

De vraag die wij dan ook altijd stellen is: Als je zou kunnen voorspellen, wat zou je willen voorspellen?

Jongens van Techniek stelt organisaties in staat data in te zetten om te zetten in daadwerkelijke resultaten. Wij zijn op de hoogte van de laatste technologieën en hebben de gecertificeerde specialisten in dienst om te kunnen adviseren over de te nemen stappen.

Interesse?
Digitaal Transformeren

Wat wij toevoegen

Cloud Architecten en Engineers

Het migreren naar de Cloud is een alom geprezen wens van organisaties. De voordelen van lagere kosten, bijna onbeperkte schaalbaarheid, veiligheid en hoge betrouwbaarheid zijn dan ook argumenten waar moderne organisaties niet omheen kunnen.

Data Engineers & SCientists

Wanneer we het over data hebben, denken we snel aan het doen van analyses. Een Data analist en een Data scientist zijn bij uitstek geschikt om data te kunnen analyseren, juist wanneer het om complexe vraagstukken gaat.

Software Engineering

Machine Learning & AI Specialisten

Kunstmatige intelligentie (AI) brengt een belofte van echte mens-tot-machine-interactie met zich mee. Wanneer machines intelligent worden, kunnen ze verzoeken begrijpen, datapunten verbinden en conclusies trekken. Ze kunnen redeneren, observeren en plannen.

WIJ HEBBEN o.a. GEWERKT AAN PROJECTEN VAN:

PWC
NDW
Open Universiteit
Philips
Ministerie van LNV
Provincie Zuid-Holland
Prowise
Easyworx
SNS Reaal
NSFO
Danone
Ziggo
Vodafone
UMC Utrecht
Microsoft Gold Partner
- Gold Application Integration
- Gold Application Development
- Gold Cloud Platform
- Silver Datacenter
- Silver Windows and Devices

WIJ willen ook JOUW PARTNER zijn VOOR DE VOLGENDE GROTE SPRONG!

We brengen strategie, ontwerp, kennis en specialisten om digitale transformatie te stimuleren.
We willen je graag leren kennen, samenwerken en successen met je vieren.

Contact

Volg ons op instagram