Digitaal TRansformeren

Als organisatie wil je klaar zijn voor de toekomst. Vanuit strategisch oogpunt leven we in dat futurum. We plotten een koers op basis van een perspectief. Het wordt een visie genoemd. In de basis, een voorspelling. Eén die gedaan wordt met kennis en ervaringen uit het verleden. Maakt dit een visie dan ook niet meer een samenvatting van het verleden dan een projectie van de toekomst? Het epos van digitaal transformeren en innoveren is gebouwd op het fundament van het willen voorspellen van die toekomst. Wie in polariteit gelooft ziet dan ook dat het verleden en de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het vooruitzicht wordt immers bepaald in lijn met de geschiedenis. De uitdaging die hier ontstaat is samen te vatten in een vraag, wat moeten we met het nu? Een uitdaging maar al te bekend binnen organisaties. Welke keuzes dienen we te maken en hoe maken we die keuze? In de vorm, een simpele exercitie. In de praktijk, een opgave.

Wanneer we kijken naar IT afdelingen zijn deze overwegend goed in staat om het digitale verleden in stand te houden. Wanneer de groeivraag wordt gesteld beginnen de eerste scheuren zich te vertonen. De groeivraag is een afgeleide van een perspectief op wat (mogelijk) komen gaat. De operatie een perspectief op wat is geweest. Een kloof. Om deze kloof te vullen, dompelen afdelingen zich onder in het informatielandschap dat hen (hopelijk) zal helpen het epos van transformeren mee te schrijven, of als lofzang mee te zingen. De wens van iedere IT directeur. De druk voor iedere operationeel verantwoordelijke.

Jongens van Techniek stelt organisaties in staat digitale strategieën om te zetten in technische resultaten. Binnen Jongens van Techniek werken wij op verschillende organisatie lagen. Vanuit strategisch naar operationeel, tot in teamverband. Wij maken het vestigen van de visie van (IT) directie mogelijk, versterken operationeel verantwoordelijke en werken samen met IT afdelingen om technische resultaten te behalen. Wij begrijpen organisatie uitdagingen, langer termijn doelstellingen en interne dynamieken tussen afdelingen. Samen ontmantelen wij knelpunten en uitdagingen. Wij zijn IT engineers en leggen de weg aan richting digitale groei. Dit maakt ons geschikt als partner voor de Digitale Transformatie van jouw organisatie.

Digitaal Transformeren
Digitale transformatie is niet langer alleen een concurrentievoordeel, maar cruciaal voor de veerkracht van het bedrijf

Onze toegevoegde waarde

Cloud Engineering

Het migreren naar de Cloud is een alom geprezen wens van organisaties. De voordelen van lagere kosten, bijna onbeperkte schaalbaarheid, veiligheid en hoge betrouwbaarheid zijn dan ook argumenten waar moderne organisaties niet omheen kunnen.

Data Engineering & Data SCientists

Wanneer we het over data hebben, denken we snel aan het doen van analyses. Een Data analist en een Data scientist zijn bij uitstek geschikt om data te kunnen analyseren, juist wanneer het om complexe vraagstukken gaat.

Software Engineering

Software Engineering

Software engineering wordt gedefinieerd als een proces van het analyseren van gebruikersvereisten en vervolgens het ontwerpen, bouwen en testen van softwareapplicaties die aan deze vereisten voldoen.

WIJ HEBBEN o.a. GEWERKT AAN PROJECTEN VAN:
PWC
NDW
Open Universiteit
Philips
Ministerie van LNV
Provincie Zuid-Holland
Prowise
Easyworx
SNS Reaal
NSFO
Danone
Ziggo
Vodafone
UMC Utrecht

WIJ willen ook JOUW PARTNER zijn VOOR DE VOLGENDE GROTE SPRONG!

We brengen strategie, ontwerp, kennis en engineering om digitale transformatie te stimuleren.
We willen je graag leren kennen, samenwerken en successen met je vieren.

Contact